LIITTYMINEN

LIITTYMINEN

Liittymismaksu ja osuusmaksu on maksettava ennen töiden alkua.

Vesiosuuskunta maksaa kaikki vesijohtotöistä tulevat kulut mm. tarvikekulut, myös paineenalennusventtiilin, kaivutyöt, kytkentäkulut ja vesiosuuskunta teetättää ne omaan lukuun, mutta vesiosuuskunta laskuttaa ne liittyjältä.

Vesiosuuskunta kustantaa siis vain vesimittarin ja se on vesiosuuskunnan omaisuutta.

Liittyjän on kustannuksellaan pidettävä kunnossa ko. laitteet.

Mikäli Vesiosuuskunnalla on saatavia liittyjältä niin tätä liittymää ei siirretä uudelle omistajalle tai haltijalle, ennen kuin maksamattomat laskut on korkoineen ja kuluineen maksettu vesiosuuskunnalle. Mikäli Vesiosuuskunta ei voi toimittaa vettä, niin se ei ole korvausvelvollinen liittyjälle.

Mikäli liittyjä ei suorita maksujaan vesiosuuskunnalla on oikeus katkaista veden toimitus, sekä periä katkaisu ja kytkentämaksu liittyjältä.

VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT

Tutustu sääntöihin täällä.