KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET

KIINTEISTÖPUMPPAAMON KÄYTTÖOHJE

Mikäli liittyjä poistuu pidemmäksi aikaa ja kiinteistö jää tyhjilleen on taloventtiili suljettava mahdollisen jäätymisen ja siitä aiheutuvan vesivuodon takia. Liittymän omistaja huolehtii, ettei vesimittari jäädy, kylmänä olevassa rakennuksessa. Lisäksi hän huolehtii syksyisin tarvittavat toimenpiteet.

Mahdollisissa vuototapauksissa vahingosta vastaa liittymän haltija. Vuotaneen veden ja muut mahdolliset kustannukset (rikkoontuneen vesimittarin ym.) vesiosuuskunta laskuttaa liittymän haltijalta.

Liittyjä ei saa irrottaa eikä poistaa vesimittaria. Vesimittarin poiston ja vaihdon saa suorittaa vain vesiosuuskunnan hyväksymä putkiliike Okun Putkityö Oy.